FALCONRY...

 

                               

 

                                                                    

                                                                       

                   Kontakt: Anna & Ľubo France                                          

                              Logo

                                                       
                                                                                                   
        SOKOLIARSTVO...&...ART                                        FALCONRY...&...ART
 
  Vítame vás na našich stránkach! Nájdete tu mnoho                Welcome to our website! You will find here many

  fotografií, vídeí a malieb - na tejto i v ďalších sekciách.           of photos, videos and fine art-here and in other

                                                                                                    sections also.

 

                                                             FALCONRY...

 

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                     

Chov / Breeding (  2010,  2011,  2012,  2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

  Chovateľský zámer, chovné páry, ako aj momenty                 Breeder´s  intention, breeding pairs, as well as 

   zo samotných odchovov nájdete na Chov (breeding)   .         moments from themselves breeding you see

   Na Naše dravce    uvidíte rast a vývoj sokolieho mláďaťa       in Chov (breeding)  . In Naše dravce   (Our  

   i niektoré z našich (súčasných i minulých) dravých vtákov.     birds of prey)you can see growth and

                                                                                                   development

                                                                                                   of falcon´s  youngs and some of our (current and

                                                                                                   past) birds of prey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                             

       Naše dravce / Our birds of prey (  fotoarchív,  fotogaléria)

  Niektoré z našich vtákov, ktoré sme mali v minulosti,               Some of our birds, that we had in the past,
    tiež z tých, ktoré máme i v súčasnosti sú zobrazené                 some of, that we have now too, are showing

    v sekcii   Naše dravce. V podsekciách sú archívne                   in section  Our birds of prey. In subsections
    fotografie, niektoré staré niekoľko desaťročí.                            are archival photographs, some of which are
                                                                                                       more decades old.

                          

Z výcviku dravcov / Of training...( 20092010201120122013, 2014, 2015, 2016, 2017)                                                                                                                                 

    V sekcii Z výcviku dravcov  je jedna z mnohých             In the section Z výcviku dravcov (Of training of birds

    výcvikových metodík, no aj mnoho tréningových            of prey) is one of many training´s  methods, but

    momentiek.                                                                      a lot of training moments also.   

                                                                                                               

                               ...ART
                                                                       

                                                                                                                     

                       

    wildlife art gallery            falconry art gallery            other art gallery                                                         

Od sekcie ...ART  nájdete výtvarné spracovanie                     By the ...ART  section you will find fine art  of

dravých vtákov, ale i maľby iných zvierat.                                birds of pray, but paintings of other animals also.

                                                                                                

                  Shopcommissioncanvas giclees)

                                                                                                                    

                                                             
                                                                                                                            

                

                                                             

 

                                                               Copyright © 2009-2020

     Všetok obsah na tomto webe, vrátane fotiek, videí, obrázkov, grafiky, log a textu je majetkom     falconryart.wbl.sk alebo jeho dodávateľov a je chránený autorským zákonom.
 
                                                                             Copyright ©  2009-2020
 
All content on this site, including photos, videos, images, graphics, logos and text are the property of falconryart.wbl.sk  or its content suppliers and is protected by copyright laws.